روابط عمومی و امور بین المللامید صدیق

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل

شماره تماس: ۶۶۷۵۷۵۰۴

آدرس ایمیل: Mdsedigh@gmail.com