وظایف و ماموریت‌ها

وظایف و ماموریت‌های بنیاد فرهنگی و هنری رودکی

  

در اساسنامه مصوب بنیاد، مأموریت ها، برنامه ها و وظایف گوناگون و متفاوتی برای آن تبیین شده که اهم آنها به قرارزیر است:
الف: مأموریتها
- ایجاد بستر فعالیت های حرفه ای، هنری و ادبی در تولید و عرضه هنر.
- تلاش در تبیین و نشر مبانی نظری هنر و نمونه سازی در زمینه هنر دینی و ملی۔
- توسعه فضاهای هنری از طریق ساخت، بازسازی و فعال کردن تالارها و مراکز هنری و بهره گیری از امکانات موجود و جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی در توسعه فعالیت های هنری و ادبی.
- شناخت و به کارگیری استعدادهای درخشان هنری و ادبی درسطح داخلی و بین المللی.
بزرگداشت و معرفی هنرمندان و ادیبان برگزیده پیشکسوت در حوزه های مختلف هنر و ادب.
- جلب مشارکت عمومی در فعالیت های هنری و ادبی، تشکیل شرکت ها، مؤسسات و گروه های مرتبط با اهداف و وظایف بنیاد.
- تربیت کادر فنی خبره در زمینه خدمات تخصصی، پشتیبانی فنی و تجهیزات هنری از طریق برگزاری دوره-های آموزشی تخصصی هنر.
- افزایش توان کمی و کیفی تولید و عرضه آثار هنری و ادبی و تشکیل کارگاه‌ها و دوره‌های هنر.
- حمایت مادی و معنوی از آفرینش‌های حرفه‌ای هنرمندان کشور.
- فراهم ساختن محیط‌های مناسب و سالم برای فعالیت علاقه‌مندان هنر.

ب: وظایف
- همکاری و تعامل مؤسسات فرهنگی و هنری داخلی و خارجی در جهت تبادل آثار هنری و اجرای برنامه‌ها.
- است ارائه مشاوره، مشارکت یا مباشرت در اداره مراکز فرهنگی و هنری کشور.
- برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های هنری و ادبی و شرکت در جشنواره‌ها و گردهمایی‌های هنری و ادبی داخلی و خارجی.
- تشکیل آرشیو ملی از آثار موسیقی و نمایش و ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز.
- تحقیق و پژوهش به منظور دستیابی به روش‌های پیشرفته فناوری تولید و اجرای اشکال مختلف و هنر.
- جذب و بررسی و تدوین طرح‌های مناسب تولید و اجرای هنرهای نمایشی و موسیقیایی به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای تخصصی جامعه هنری.
- ارائه مشاوره‌های تخصصی و خدمات هویت هنری و فنی در راه‌اندازی فضاهای هنری.
- بررسی و تحقیق در زمینه تولید و اجرای برنامه‌های هنری ویژه گروه‌های سنی خردسال و در پرکردن اوقات فراغت آنان.
- طراحی و برنامه‌ریزی در زمینه امور هنری و فعالیت‌های پژوهشی، تحقیقاتی در همین عرصه .
- تحلیل و بررسی طرح‌ها و نمایشگاه‌ها و برنامه‌های هنری و تلاش در جهت ارتقای کیفی آنها.
- تلاش در جهت شکل‌گیری و افزایش گروه‌های هنری و فراهم آوردن امکانات اجرای برنامه برای گروه‌ها.
- همکاری و مشارکت در سازمان‌های پژوهشی و اجرایی مربوط در کشور برای حفظ و احیای ارزش‌های هنری و مواریث ادبی، اسلامی و ایرانی
- ایجاد مراکز و کارگاه‌های تئوری و عملی آموزش هنری.
- تألیف، ترجمه و عرضه آثار مکتوب هنری.
- تولید و عرضه آثار دیداری و شنیداری و چند رسانه ای به صورت مستقل و یا با مشارکت سایر مؤسسات.
- برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، بزرگداشت ها و مناسبت های فرهنگی و هنری با مشارکت وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات ذیربط.
- تأسیس شرکت ها و مراکز بازرگانی مرتبط با فعالیت بنیاد.
در جهت واگذاری بخشی از فعالیت ها و کمک در تأمین منابع مالی بنیاد.
بنیاد فرهنگی هنری رودکی در راستای اهداف خود علاوه بر اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، بر حسن اجرای اموری که به آنها مربوط می شود نظارت دارد و سیاست ها و برنامه های پیش بینی شده را در تالارهای تحت پوشش خود تبیین می کند.

ج: ساختار سازمانی

هیات امنا
هیأت مدیره
مدیر عامل
بازرسی قانونی
هیأت امنا تشکیل می شود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت امنا)، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر هیأت امنا) و دو نفر از صاحب نظران در امور فرهنگی هنری که به انتخاب و حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
وظیفه هیات امنای بنیاد مبتنی بر تدوین راهبردها، سیاست و خط مشی، نظارت عالی بر فعالیت های استخدامی، تصویب برنامه و بودجه سالانه، بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه، تعیین عزل اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئيس هیأت امنا و تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل بازرس قانونی است.
هیات مدیره بنیاد از سه عضو تشکیل می شود که با پیشنهاد رئیس هیأت امنا و تصویب هیأت امنا برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
وظایف هیأت مدیره در اساسنامه بنیاد شامل حفظ مصالح و منافع بنیاد، بررسی و تشکیلات و نمودارهای سازمانی و آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و برنامه¬های جذب نیروی انسانی و پیشنهاد آن به هیأت امنا، بررسی، پیشنهاد و تصویب انعقاد هرگونه قرارداد در حدود اعتبارات و وظایف پیش بینی شده، بررسی و تأیید گزارش های مالی، حساب و صورت های مالی سالانه جهت طرح در هیأت امنا، افتتاح حساب در بانک ها و مؤسسات اعتباری به نام بنیاد، بررسی و تصویب اخذ تسهیلات و انواع مشارکت ها به پیشنهاد مدیرعامل و ارائه صورت های مالی سالانه بنیاد به هیأت امنا است.
مدیرعامل بنیاد رودکی از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا به مدت دو سال منصوب می‌شود.
وظایف و اختیارات مدیرعامل بنیاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
- اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره
- پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه بنیاد به هیأت مدیره
- تهیه و ارائه گزارش‌های مالی، حساب و صورت‌های مالی سالانه
- پیشنهاد برنامه‌های جذب نیروی انسانی
- جلب مشارکت‌های مردمی و نهادهای مدنی
- خرید، فروش، اجاره و بهره‌برداری از اموال و دارایی‌های بنیاد و انجام سایر معاملات
- دعوت از هیأت مدیره و برگزاری جلسات
- عزل و نصب معاونان، مدیران و کارکنان بنیاد براساس تشکیلات مصوب هیأت امنا
- پیشنهاد اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و انجام آن طبق آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امنا
- ارائه گزارش عملکرد سالانه بنیاد به هیأت مدیره
- اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن در کلیه مراجع قضایی
- اجرای کلیه وظایف تفویضی و محوله از هیأت مدیره.