گزارش قرارداد اجراهای بالای مبلغ 300 میلیون ریال در سال 98

انتشار «گزارش قرارداد اجراهای بالای مبلغ 300 میلیون ریال در سال 98» بنیاد رودکی

گزارش قرارداد اجراهای بالای مبلغ 300 میلیون ریال در سال 98 بنیاد رودکی منتشر شد.

 

در راستای شفاف سازی اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد رودکی «گزارش قرارداد اجراهای بالای مبلغ 300 میلیون ریال در سال 98» را منتشر کرد.