تالار رودکی

تالار رودکی

عملیات ساختمانی تالار وحدت (تالار رودکی سابق) در سال 1336 در خیابان استاد شهریار) دکتر ارفع سابق)آغاز شد و10 سال بعد در کنار تالار بزرگ (وحدت کنونی) سالن کوچک (رودکی کنونی) مورد بهره برداری قرار گرفت.

این تالار در آبان ماه1346 افتتاح شد و در حال حاضربه نام ابو عبدالله رودکی نام گذاری شده است.
حدود سالهای 1342 سالن رودکی کامل و سیستم نور این سالن تحت لیسانس شرکت Simense آلمان نصب شد و حدود سالهای 54-1353 زمان رهبری آقای مشکوه سیستم اکوستیک سالن رودکی (77 رفلکتوردر سقف که گروه اجرایی را بی نیاز از میکروفن خواهد کرد) نصب گردید.
این تالار شامل سالن اصلی در طبقه سوم و بالکن در طبقه چهارم می باشد که مجموعه گنجایش 200 نفر را دارد. سن تالار رودکی ثابت بوده و همانند تالار وحدت متحرک نمی باشد و فقط برای تمرین ارکستر و اجرای گروهای موسیقی طراحی شده است.
انتهای صحنه این سالن به اجرای گروه های ارکستر و گروه کر اختصاص داده شده است.
فضای امروز سالن در سالهای 89 و 90 توسط بنیاد رودکی دستخوش تعمیر و تجهیز شد.دی ماه 89 مجهز به سیستم نور تحت لیسانس شرکت ADB و صدای
DYNACORD( 1600power mate ) آلمان شد.
همچنین مراحل تعمیر و ترمیم و تجهیز نهایی شامل نصب دوربین های تصویر برداری، پل نوری، کفپوش وتعویض صندلیها انجام شد و در مرداد ماه 90 کف سن تعویض گردید.
شایان ذکر است کلیه طبقات تالار رودکی که در زمان افتتاح به استقرار مدیر و رهبر ارکستر، نوازندگان، بخش فنی، تمرین و اجرا اختصاص داشته است در طول زمان به واحد های اداری تبدیل شده است.