مدیرعامل

طرح‌های پژوهشی
 

-طرح تدوین کاربرگه مشخصات آثار نوشتاری شهدا و راهنمای تکمیل آن(اجرا شده)

- طرح بهبود وضعیت نگه داری آثار شهدا(اجرا شده)

- طرح پوشه ملی برای یکسان سازی تولید، نگه داری و تعیین تکلیف سوابق اداری

- مشارکت در تهیه طرح تفضیلی دوره پیشنهادی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی

- طرح بزرگداشت یادروز حافظ(اجرا شده(

- طرح همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول(اجرا شده)

- طرح بزرگداشت یادروز سعدی(اجرا شده)

- طرح تدوین کتاب تاریخ انقلاب اسلامی(در مرحله انجام کار)

- طرح چهره های ماندگار و مفاخر فارس(در مرحله انجام کار)

- طرح تدوین دایره المعارف (دانش نامه) فارس(در مرحله پیگیری)

- طرح برگزاری کنگره ملی قطب الدین شیرازی(در مرحله پیگیری)

- طرح راه اندازی مرکز دیتا سنتر فارس(در مرحله انجام کار)

- طرح خرید مجموعه نسخ خطی اسناد و تابلوهای نفیس مرحوم نورانی وصال(با تامین بودجه انجام گرفت)

- طرح دبیرخانه دایمی « شیراز، سومین حرم اهل بیت(ع)»(در مرحله پیگیری)

- طرح حمایت از انتشار آثار نویسندگان فارس(در مرحله پیگیری)

- طرح کتاب فارس در یک نگاه(در مرحله پیگیری)

- طرح ساخت اپرای حافظ(در مرحله پیگیری)