مدیرعامل

شرکت در همایش‌ها 

شرکت در همایش های داخلی همراه با ایراد سخنرانی

- همایش علمی کتابخانه، آرشیو ، کتابخانه و موزه ( تفاوت ها و مشابهت ها)

- همایش انجمن علمی – آموزشی معلمان تاریخ گیلان در گرامی داشت هشتاد و ششمین سالگرد شهادت میرزا کوچک

- گردهمایی روز اسناد ملی

- کارگاه آموزشی سرای اهل قلم(نمایشگاه بین المللی کتاب تهران)

- همایش سخن و دیدار از کتاب و اسناد فرهنگ، همراه با نویسندگان و پژوهشگران خلیج فارس

- هفته پژوهش

- نشست آرشیو ملی ایران

- نشست علمی بازخوانی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در پرتو اسناد و خاطرات

- همایش نقش و جایگاه ناشران فارس در کتابخانه ملی

- همایش نقش و وظیفه کتابخانه ملی در برابر کتابخانه های دانشگاهی

- همایش مطالعات میان رشته ای کتابداری و اطلاع رسانی

 

شرکت در همایش های خارجی همراه با ایراد سخنرانی

- سمینار نقش و جایگاه سیبویه و شیوه زبان شناسی او در نزدیک سازی فرهنگ ها/ فرانسه، پاریس،سازمان یونسکو

- کنگره بین المللی بزرگداشت شمس تبریزی/ ترکیه، قونیه

- کنفرانس بین المللی صوفیه/ هند، بوپال(انسان کامل از دیدگاه تصوف اسلامی)