رمز زیبایی و استواری برج
نویسنده خبر : مدیر سایت    
شنبه 6 اردیبهشت 1399      تعداد بازدید: 2022     زبان : فارسی     چاپ     دسته بندی : عمومی     
تاریخ درج خبر : 6/2/1399
منبع : درون سازمانی

طراحی سازه این برج بر اساس اصول ریاضی و هندسه شکل گرفته است . مربع در سطوح دو بعدی ، از کاملترین اشکال هندسی و از لحاظ قرینگی و بصری دارای فرمی پایدار است . در حالت سه بعدی نیز به شکل مکعب حجمی تکامل یافته ، بسیار پایدار و متقارن است .

افلاطون مربع را زیبا به معنی مطلق می داند . کلید رمزه استفاده از مربع از دیرباز در طراحی سازه مورد توجه طراحان و رعایت تناسبات طلایی نیز مد نظر بزرگانی چون میکل آنژ و داوینچی در هنر بوده است . طراح برج آزادی نیز گویی با مکاشفه در علوم و هنر مختلف ، مربع را که در معماری اسلامی و فرهنگ ایرانی از اهمیت به سزایی برخوردار است، به شکل هوشمندانه ای رمز طراحی این سازه قرار داده است .
همانطور که مشاهده می شود وجود این مربع و دایره ها در نما و پلان اصلی برج بر اساس اصل تقارن ، باعث بوجود آمدن اضلاع و تناسبات طلایی شده و کلید رمز استواری و زیبایی در معماری بی نظیر برج آزادی می باشد .